Milk Codoca Hi Canxi- Sản phẩm thuộc Đề án 818, tiếp tục phối hợp và tổ chức hội nghị tuyên truyền

Milk Codoca Hi Canxi- Sản phẩm thuộc Đề án 818, tiếp tục phối hợp và tổ chức hội nghị tuyên truyền về Đề án tới 27 huyện, thị xã, thành phố Thanh Hóa.
Công ty Cổ phần đầu tư Sức Khỏe Cộng Đồng, phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người dân từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua bán” phù hợp với khả năng và theo phân khúc thị trường.

Về phía Công ty CP ĐT Sức Khỏe Cộng Động, các báo cáo viên chuyên trách đã tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ dân số xã và cộng tác viên dân số về xã hội hóa PTTT và hàng hóa SKSS; cập nhật kiến thức, kỹ năng về tư vấn cho người cung cấp và thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại các trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện. Đồng thời, Công ty cũng hỗ trợ các cán bộ chuyên trách dân số triển khai đưa sản phẩm Codoca Hi Canxi một cách kịp thời, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng. Tại các buổi truyền thông đó, người dân địa phương nắm được những kiến thức cơ bản về SKSS, biết cách tự chăm sóc SKSS cho bản thân và gia đình, biết phòng tránh những bệnh lý cơ bản trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt người dân được trực tiếp sử dụng thử sản phẩm để cảm nhận và đánh giá được chất lượng sản phẩm trong Đề Án cũng như có cơ hội mua sử dụng sản phẩm dài hạn theo chính sách hỗ trợ của Đề án 818.

Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức hội nghị tại Thanh Hóa tuần qua.