CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG

Vì sức khỏe cộng đồng

Công ty cổ phần đầu tư sức khỏe cộng đồng là đơn vị chuyên thực hiện các giải pháp dự phòng, tư vấn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, theo chuẩn xác định của tổ chức y tế thế giới (WHO).

Logo của công ty đã nói lên tâm nguyện của chúng tôi. Chính vì như thế mà nhiều bà con đã gọi công ty với cái tên rất thân thương và chìu mến là công ty “vì sức khỏe cộng đồng”. Đây cũng như là một nguồn động lực lớn lao cho toàn bộ đội ngũ cán bộ tiếp tục cố gắng phát triển.

Cẩm nang sức khỏe

Sản phẩm & dịch vụ

Hoạt động cộng đồng

Hệ thống chăm sóc

Cẩm nang
sức khỏe

Sản phẩm
& dịch vụ

Hoạt động
cộng đồng

Hệ thống
chăm sóc

Sản phẩm

Khách hàng tiêu biểu