Y tế cộng đồng

Hội thảo tăng cường và bảo đảm an toàn người bệnh

Ngày 03/11/2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo quốc gia tăng cường và bảo đảm sức khỏe, an toàn người bệnh.Nội dụng và khách mời dự hội thảoTham dự và chỉ đạo hội thảo có...

Ngày 02/11/2017, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã tổ chức lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng với ThS.Trần Đức Thuận. GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã...

Ngày 2/11/2017 tại Hà Nội, Bệnh viện K long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Quảng, Trưởng bộ môn ung thư Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc...

Ngày 2/11/2017 tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm TS.BS. Phạm Ngọc Đông, Trưởng khoa kết giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương giữ chức vụ Phó Giám...