Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ ĐA KHOA

-Thực hiện chương trình hỗ trợ, y tế cơ sở về chuyên môn và kỹ năng hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng máy vật lý trị liệu-Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn...

1. Vị trí: Nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng2. Số lượng: 15 nhân viên3. Yêu cầu chung:Là sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học về các ngành:...