Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai đề án 818 tại Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Sản phẩm Codoca Hi Canxi là một trong những sản phẩm được giới thiệu truyền thông tại hội nghị trong sáng nay và được sự đón nhận của các đại diện Ban giám đốc , Trưởng phó các khoa, phòng TTYT huyện; cán bộ phòng dân số và truyền thông giáo dục sức khỏe; Cán bộ trạm Y tế phụ trách dân số, kế hoạch hóa gia đình 14 xã thị trấn; gần 100 CTV dân số- KHHGD.