Hệ thống Quầy thuốc Sức Khỏe Cộng Đồng: Đứa con tinh thần số 6 tại Thanh Hóa

[Sắp diễn ra] Đầu tháng 7/2018 tới đây, tiếp tục nhân rộng mô hình Quầy thuốc Vì Sức Khỏe Cộng Đồng, đứa con tinh thần số 6 của Công ty CP Đầu tư Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ được khai trương tại Hoa Phú – Hoa Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa để phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho bà con địa phương.

Đây là quầy thuốc thứ 2 tại tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh kiện toàn quầy thuốc được ghi nhận dưới đây:

Quầy thuốc Sức khỏe cộng đồng số 6 tại Thanh Hóa

Các dược sĩ đang làm công tác chuẩn bị

Chưa khai trương chính thức nhưng đã có người dân đến hỏi sản phẩm

Các dược sĩ đang tư vấn thuốc cho người dân

>> Xem thêm Khai trương chính thức Quầy thuốc Sức khỏe cộng đồng số 6 tại Thanh Hóa

Truyền thông Sức Khỏe Cộng Đồng