Đề án 818: Giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước

Đề án 818: Giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

(Baothanhhoa.vn) – Nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội góp phần giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Thanh Hóa đã triển khai Đề án 818 đồng bộ và nhất quán tại 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện với 559 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã .

Đông đảo người dân tham gia tiếp nhận thông tin, tư vấn, hưởng ứng các hoạt động của Đề án.

Đề án 818 tăng cường khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai (PTTT), hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho nhóm dân cư có nhu cầu và có khả năng chi trả, chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng theo phương thức xã hội hóa (XHH).

Để thực hiện tốt Đề án 818, Thanh Hóa cũng có kế hoạch tổ chức các buổi tập huấn cán bộ y tế đặc biệt là các cơ sở y tế; cơ sở cung ứng PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ, SKSS được cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và tham gia cung ứng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản được tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng để trực tiếp tham gia cung cấp sản phẩm và triển khai những hoạt động, nội dung phù hợp trong các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc tại cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số -KHHGĐ) tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đề án 818 không chỉ góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm thay đổi dần nhận thức của người dân. Nếu trước đây họ đã quen với việc “bao cấp, miễn phí” PTTT, thì nay sẽ chủ động hơn, có trách nhiệm tham gia các dịch vụ để bảo vệ, nâng cao chất lượng SKSS cho bản thân, xây dựng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, góp phần cho dân số ổn định và phát triển bền vững. Chính vì vậy phụ nữ, nam giới, vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi là những người có nhu cầu và khả năng chi trả được thông tin, tư vấn, chuyển đổi hành vi và được chăm sóc, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trong Đề án.

Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Dân số-KHHGĐ năm 2022 lồng ghép truyền thông Đề án 818 của Bộ Y tế.

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa cũng xác định các nhiệm vụ và hoạt động trọng điểm của Đề án như tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy XHH, phát triển thị trường, hàng hóa SKSS, thị trường cung cấp dịch vụ và triển khai Đề án. Và để đạt được, chi cục cần sự hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân sản xuất, phân phối, cung ứng PTTT, hàng hóa, dịch vụ KHHGĐ và CSSKSS. Đồng thời, tổ chức cung ứng sản phẩm trong hệ thống dân số bằng cách xây dựng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, nhân viên y tế thôn bản, nhà thuốc, chú trọng người đủ năng lực, điều kiện và có nguyện vọng tham gia, tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin về các nội dung chăm sóc và vận động sử dụng sản phẩm tại hộ gia đình và cộng đồng.

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi của Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe cộng đồng tham gia các buổi giới thiệu Đề án.

Trong số 28 sản phẩm thuộc Đề án 818, sản phẩm dinh dưỡng dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi của Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe cộng đồng đang phối hợp chặt chẽ cùng Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa tổ chức các buổi hội nghị tập huấn cho cán bộ dân số và cộng tác viên dân số về xã hội hóa PTTT và hàng hóa SKSS; cập nhật kiến thức, kỹ năng về tư vấn cho người cung cấp và thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại các trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ các cán bộ chuyên trách dân số triển khai đưa sản phẩm Codoca Hi Canxi một cách kịp thời, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng. Tại các buổi truyền thông đó, người dân địa phương nắm được những kiến thức cơ bản về SKSS, biết cách tự chăm sóc SKSS cho bản thân và gia đình, biết phòng tránh những bệnh lý cơ bản trong vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe cộng đồng là đơn vị chuyên thực hiện các giải pháp dự phòng, tư vấn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, theo chuẩn xác định của tổ chức y tế thế giới (WHO). Công ty đã và đang hoạt động ở khắp các địa phương trên cả nước, có đội ngũ chuyên viên hướng dẫn cho người dân tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Trong thời gian vừa qua, Công ty CP ĐT Sức khỏe cộng đồng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai Đề án 818 về Xã hội hóa PTTT và Dịch vụ KHHGĐ-SKSS tới nhân dân. Sản phẩm Milk Codoca Hi Canxi đã đến được với người dân tại rất nhiều các tỉnh thành như: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam… và nhận được đánh giá cao của lãnh đạo, cán bộ Chi cục DS – KHHGĐ các tỉnh, thành phố. Nhận định, đây là sản phẩm rất hiệu quả, liên quan đến lợi ích sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Mai Hoan